บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7350590-4, 02-7350601-3, 02-7353141-5, 081-556-9656 เสาร์-อาทิตย์
  • th
  • ตู้สาขาโทรศัพท์
  • ตู้สาขาโทรศัพท์

ตู้สาขาโทรศัพท์

ตู้สาขาโทรศัพท์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า PABX (Private Automatic Branch Exchange)

เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในองค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อที่จะให้องค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ มีเบอร์โทรศัพท์ต่อ หรือเบอร์ภายในเป็นของตนเอง ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร และยังสามารถใช้เบอร์เหล่านั้นโทรเข้า-โทรออก ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก ที่เรียกว่า PSTN (Public Switched Telephone Network) ได้ ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ระบบได้แก่ อนาล็อก แบบ Switching PBX และแบบดิจิตอล หรือแบบ IP-PBX นั่นเอง ซึ่งสามารถอธิบายให้เข้าใจถึงหลักการทำงานโดยละเอียดได้ดังนี้
 

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อกหรือแบบ Switching PBX

เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมลดน้อยลงไปอย่างมาก ใช้สายโทรศัพท์แบบเส้นเล็กสีเหลือง ซึ่งมีทั้งแบบ 2 สายและแบบ 4 สาย วิธีการทำงานก็คือ ต้องมีพนักงาน 1 คน ทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ สำหรับนั่งคอยต่อสายภายในไปยังแผนกต่างๆ วิธีการคือรับสายเพื่อสอบถามต้นสายว่าต้องการติดต่อกับแผนกไหน จากนั้นก็จะทำการต่อสายโดยการเอาสายโทรศัพท์ที่ต่อกับหัว RJ-11
 

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอลหรือแบบ IP-PBX

มาจากคำว่า IP (Internet Protocol) PBX (Private Branch Exchange) ซึ่ง IP-PBX เป็นการรวมเทคโนโลยีของ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่ใช้กันทั่วไปรวมเข้ากับระบบ VoIP ทำให้ได้คุณสมบัติของระบบโทรศัพท์ ที่มีความสามารถมากขึ้น สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้กว้างขวางมากขึ้น โดยสามารถสื่อสารกันได้ทั้งบนระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่มีอยู่และทางระบบ IP ได้พร้อม ๆ กัน คุณสมบัติที่ทาง IP-PBX มีอยู่คือ สามารถเชื่อมต่อกันผ่านทางระบบเครือข่ายหรือ IP ได้ ผู้ใช้สามารถเชื่อมเข้าระบบจากที่ใดก็ได้ที่มีระบบเครือข่าย หรือ Internet เชื่อมต่อถึง


ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC Model SL2100
 


 

ราคา Promotion ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC Model SL2100

Promotion รายละเอียด ราคา/บาท แถมอุปกรณ์ฟรี!

1

NEC SL2100 3 สายนอก 8 สายใน

13,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 2 เครื่อง

2

NEC SL2100 3 สายนอก 16 สายใน

17,500
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 4 เครื่อง

3

NEC SL2100 6 สายนอก 24 สายใน

24,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 6 เครื่อง

4

NEC SL2100 6 สายนอก 32 สายใน

29,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 8 เครื่อง

5

NEC SL2100 9 สายนอก 40 สายใน

43,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 8 เครื่อง

6

NEC SL2100 9 สายนอก 48 สายใน

48,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 10 เครื่อง

7

NEC SL2100 12 สายนอก 56 สายใน

55,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 12 เครื่อง

8

NEC SL2100 12 สายนอก 64 สายใน

60,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 12 เครื่อง

9

NEC SL2100 15 สายนอก 80 สายใน

78,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 15 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 15 เครื่อง

10

NEC SL2100 18 สายนอก 96 สายใน

89,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 24 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 20 เครื่อง
 

ชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม มีดังนี้...

1. แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าดับ 1 ชุด มี 2 ลูก ราคา 3,000 บาท

2. โปรแกรมบิลลิ่ง ไม่รวมคอมพิวเตอร์ ราคา 8,000 บาท
 

* ฟรีค่าติดตั้งโปรแกรมระบบและค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯ (ไม่รวมการเดินสายเพื่มเติม) *

* ฟรีค่าบริการและค่าเดินทาง On Site Service ในเขตกรุงเทพฯ 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง *

(หากต้องการขนาดอื่น ๆ ราคาพิเศษ กรุณาโทรติดต่อฝ่ายขาย)


ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL1000
 

SL1000-408

4 สายนอก 8 สายใน

ราคา 12,000 บาท

SL1000-416

4 สายนอก 16 สายใน

ราคา 15,500 บาท

SL1000-424

4 สายนอก 24 สายใน

ราคา 19,000 บาท

SL1000-432

4 สายนอก 32 สายใน

ราคา 23,000 บาท

SL1000-824

8 สายนอก 24 สายใน

ราคา 21,000 บาท

SL1000-832

8 สายนอก 32 สายใน

ราคา 25,000 บาท

SL1000-840

8 สายนอก 40 สายใน

ราคา 42,000 บาท

SL1000-848

8 สายนอก 48 สายใน

ราคา 45,000 บาท

SL1000-1248

12 สายนอก 48 สายใน

ราคา 47,000 บาท

SL1000-1264

12 สายนอก 64 สายใน

ราคา 54,000 บาท

SL1000-2464

24 สายนอก 64 สายใน

ราคา 61,000 บาท

SL1000-2496

24 สายนอก 96 สายใน

ราคา 82,000 บาทตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SV9100
 

SV9100-464

ขนาด 4 สายนอก 64 สายใน
ขยายได้ 400 สายนอก 896 สายใน

SV9100-8160

ขนาด 8 สายนอก 160 สายใน
ขยายได้ 400 สายนอก 896 สายใน

SV9100-16240

ขนาด 16 สายนอก 240 สายใน
ขยายได้ 400 สายนอก 896 สายใน

SV9100-24320

ขนาด 24 สายนอก 320 สายใน
ขยายได้ 400 สายนอก 896 สายใน

 

ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH

ตู้สาขาโทรศัพท์เหมาะสำหรับธุรกิจ SME บริษัทฯ บ้านพักอาศัย คอนโดอาพาร์ทเม้น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ ฯลฯ

IPX-52

ขนาดเริ่มต้น 4 สายนอก 16 สายใน
สามารถขยายได้ถึง 52 port

IPX-116

ขนาดเริ่มต้น 4 สายนอก 16 สายใน
สามารถขยายได้ถึง 116 port

IPX-180

ขนาดเริ่มต้น 4 สายนอก 16 สายใน
สามารถขยายได้ถึง 180 port

IPX-244

ขนาดเริ่มต้น 4 สายนอก 16 สายใน
สามารถขยายได้ถึง 244 port

IPX-400

ขนาดเริ่มต้น 4 สายนอก 16 สายใน
สามารถขยายได้ถึง 416 port

IP-3000 Enterprise PBX

รองรับได้สูงสุด 3,840 ports
(ไม่จำกัดสายนอก หรือสายใน)

IPX MINI 206

ขนาดเริ่มต้น 2 สายนอก 6 สายใน
สามารถขยายได้ถึง 40 port

ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC

เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย ธุรกิจ SME บริษัทฯ บ้านพักอาศัย คอนโด อาพาร์ทเม้น โรงแรม ห้างฯ โรงงาน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ ฯลฯ

KX-TEA308

ขนาด 3 สายนอก
และ 8 สายใน

KX-TES824

ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน สามารถ
ขยายได้สูงสุด 8 สายนอก 24 สายใน

KX-TEM824

ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน สามารถ
ขยายได้สูงสุด 8 สายนอก 24 สายใน

KX-TDA600

ขนาด 640 สายนอก
และ 1120 สายใน

KX-TDE100

ขนาด 128 สายนอก 256 สายใน

KX-TDE 200

ขนาด 128 สายนอก 256 สายใน

KX-TDE 600

ขนาด 640 สายนอก 1152 สายใน

KX-NS300

ระบบตอบรับอัตโนมัติ

KX-NS1000

เป็นระบบ Pure IP PBX

ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดและถือเป็นหัวใจในการทำงานของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ก็คือ ตัวตู้สาขาโทรศัพท์เอง ตู้สาขาโทรศัพท์จะมีลักษณะเป็นตู้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการทำงาน ตู้ขนาดเล็กที่ใช่กันทั่วไปจะมีขนาดกว้าง 20 ซม. หนา 5 ซม. โดยประมาณภายในตู้ประกอบด้วยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ของระบบโทรศัพท์ทั้งหมดให้สัมพันธ์กันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจทำให้ผู้อ่านบางท่านสงสัยว่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์นั้นทำงาน อย่างไร และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้โทรศัพท์ในแง่ใดบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นประโยชน์ ของระบบตู้สาขาตู้โทรศัพท์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญบาง ประการที่ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ทั่วไปจะต้องมีซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นและมีประโยชน์กว้างขวาง ได้แก่

1. การแยกสายภายใน

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ช่วยให้สามมารถแยกใช้เครื่องรับโทรศัพท์ได้หลายเครื่อง แม้ว่า จะเป็นตู้สาขาขนาดเล็กที่สามารถต่อสายนอกจากองค์การโทรศัพท์ได้เพียงสายเดียว โดยที่เครื่องรับ โทรศัพท์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อไว้กับระบบสามารถแยกการควบคุมและการใช้งานได้อย่างอิสระต่อกัน เพียงแต่ไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อกับสายนอกหลาย ๆ รายในเวลาเดียวกันได้ ยกเว้นจะใช้ตู้สาขาใหญ่ ขึ้นที่สามารถต่อสายนอกจากองค์การโทรศัพท์ได้หลายสาย

2. การรองรับระบบ

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สามารถใช้ได้กับระบบโทรศัพท์ทั้งที่เป็นระบบกดปุ่มและระบบ หมุน สำหรับรายที่เดินสายจากองค์การโทรศัพท์ไว้เป็นระบบเดิมคือระบบหมุนก็สามารถใช้เครื่องรับ โทรศัพท์แบบหมุนได้ หรือในรายที่เดินสายจากองค์การโทรศัพท์ไว้เป็นระบบหมุน แต่ต้องการใช้ กับเครื่องรับโทรศัพท์แบบกดปุ่มก็สามารถทำได้เพียงแต่ปรับสวิตช์ที่ตู้สาขาเท่านั้น

3. การแยกสัญญาณกระดิ่งเรียกเข้า

ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ไว้หลายเครื่อง ผู้ใช้สามารถเลือกสัญญาณกระดิ่ง เรียกเข้าให้ดังขึ้นที่เครื่องไหนก็ได้ เช่น ผู้ใช้อาจจะเลือกให้โทรศัพท์ในห้องรับแขกหรือห้องทำงานดัง ขึ้นเมื่อมีโทรศัพท์จากภายนอกเข้ามาแต่จะไม่ให้โทรศัพท์ในห้องนอนดังขึ้น เพราะไม่อยากถูกรบกวน เวลานอน เป็นต้น 

4. การติดต่อภายใน

ผู้ใช้สามารถโทรศัพท์ติดต่อกันภายในระหว่างเครื่องรับโทรศัพท์ภายในบ้านได้ เช่น ในกรณีที่เป็นบ้าน 3 ชั้นและมีการติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ไว้ทุกชั้นผู้ที่อยู่ชั้นล่างสามารถโทรศัพท์ติดต่อ กับผู้ที่อยู่ชั้นสองหรือชั้นสามได้โดยสะดวกและการโทรศัพท์ติดต่อกันภายในนี้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ เพิ่มเติมแต่ประการใด

5. การโอนสาย

ผู้ใช้สามารถโอนสายการพูดคุยจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งได้ เช่น ใน กรณีที่มีโทรศัพท์จากภายนอก และผู้รับสายโทรศัพท์จากเครื่องที่อยู่ชั้นล่าง แต่ผู้ที่ติดต่อเข้ามา ต้องพูดกับอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ชั้นบน ผู้รับสายก็สามารถโทรศัพท์เรียกผู้ที่อยู่ชั้นบนและโอนสายให้พูด คุยต่อไปได้โดยไม่ต้องตามตัวให้ลงมารับสายที่ชั้นล่าง

6. การหมุนทวนหมายเลขซ้ำ

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการโทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลที่อยู่ภายนอก แต่สายทางผู้รับยังไม่ว่าง ผู้ใช้สามารถเรียกซ้ำหมายเลขเดิมได้โดยการกดรหัสตัวเลขเพียง 1 หรือ 2 ตัวเท่านั้นตามที่ระบบ ของตู้สาขานั้น ๆ ได้กำหนดไว้ แทนที่จะต้องกดหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดซ้ำทุก ๆ ครั้งที่พยายามจะติดต่อ

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงคุณสมบัติที่สำคัญบางประการของระบบตู้สาขาโทรศัพท์เท่านั้น โดยความเป็นจริงแล้วระบบตู้สาขาโทรศัพท์สามารถให้ประโยชน์ใช้ได้มากกว่านี้ ซึ่งส่วนที่อยู่นอก เหนือจากนี้จะเน้นประโยชน์ในการใช้งานด้านธรุกิจมากกว่าการใช้งานด้านทั่ว ๆ ไป ซึ่งผู้เขียนจะไม่ ขอนำมากล่าวในที่นี้ผู้สนใจอาจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร้านตัวแทน

ทีมงานและผู้บริหาร

 

เจ้าหน้าที่และฝ่ายขาย

 

ทีมติดตั้งและบริการ


ติดต่อแผนกบริการ โทร. 02-735-0601-3

ติดต่อวันเสาร์-อาทิตย์ โทร. 081-556-9656

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 จำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ และดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารคมนาคมโดยเฉพาะ จึงมีความชำนาญในการออกแบบระบบติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อม commissioning บำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ และบริการหลังการขายตู้สาขาโทรศัพท์ให้ลูกค้า โดยบริษัทฯดำเนินการเองทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานมากกว่า 80 คนและวิศวกร 4 คน บริษัทฯ จึงได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 10,000 ราย
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1. คุณสงวนชัย จงวัฒนไพศาล
จบการศึกษาจาก...
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม รุ่นปีการศึกษา 2521

2. คุณวิชา สุรศักดิ์ปัญญา
จบการศึกษาจาก...
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นปีการศึกษา 2523

3. คุณวิชัย เลิศพงศ์พิพัฒน์
จบการศึกษาจาก...
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นปีการศึกษา 2525

4. คุณพรชัย กาจญจนวุฒิธรรม
จบการศึกษาจาก...
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม รุ่นปีการศึกษา 2525
 

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณชัญญา (ดี้) Line: NJUDY
โทร. 063-164-2873, 081-908-4890

คุณอนันญาณ์ (นิว) Line: kawtip03
โทร. 096-178-8953, 080-559-2971

คุณสุคนธ์ จุงศิริ (ไหม) Line: 0806112285
โทร. 080-611-2285

คุณยุทธนา (อ๊อด) Line: 0895152233
โทร. 089-515-2233

สินค้า
ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH รุ่น IPX MINI 206

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาด SME หรือ HOME OFFICE ขนาดเริ่มต้น 2 สายนอก 6 สายใน สามารถขยายได้ถึง 40 พอร์ต

สอบถาม
ตู้ชุมสายโทรศัพท์ FORTH รุ่น IP-3000

สามารถออกแบบวงจร การเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติกได้ภายในตู้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Fiber Optic Modem จากภายนอก

สอบถาม
เครื่องโทรศัพท์ FORTH รุ่น IP PHONE

หน้าจอ LCD TFT ขนาด 4.3 ” ที่ความละเอียดสูงถึง 480x272 pixels 65 ,536 สี สามารถแสดงข้อมูลการใช้งาน ซึ่งถูกบันทึกไว้อย่างละเอียด

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบไอพี FORTH รุ่น IPX-SERIES

ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจนเหมาะสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีสาขาย่อยๆ

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบไอพี FORTH รุ่น IPX-52

เริ่มต้นที่ 4 สายนอก 16 สายใน สามารถขยายได้ถึง 52 พอร์ท (สำหรับรุ่น IPX-52)

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบไอพี FORTH รุ่น IPX-116

เริ่มต้นที่ 4 สายนอก 16 สายใน สามารถขยายได้ถึง 116 พอร์ท (สำหรับรุ่น IPX-116)

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบไอพี FORTH รุ่น IPX-180

เริ่มต้นที่ 4 สายนอก 16 สายใน สามารถขยายได้ถึง 180 พอร์ท (สำหรับรุ่น IPX-180)

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบไอพี FORTH รุ่น IPX-244

เริ่มต้นที่ 4 สายนอก 16 สายใน สามารถขยายได้ถึง 244 พอร์ท (สำหรับรุ่น IPX-244)

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบไอพี FORTH รุ่น IPX-400

เริ่มต้นที่ 4 สายนอก 16 สายใน สามารถขยายได้ถึง 416 พอร์ท (สำหรับรุ่น IPX-400)

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC ระบบอนาล็อก

ระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว, รองรับการแสดงหมายเลขโทรเข้าทั้งการเรียกจากสายนอกและสายใน, การโปรแกรมระบบโดยคอมพิวเตอร์

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ PANAONIC HYBRID IP PBX รุ่น KX-TDA600BX

เพิ่มความสามารถในการสื่อสารและรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจ ในอนาคตซึ่งเหมาะกับธุรกิจ สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC IP PBX รุ่น KX-TDE SERIES

สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว เพื่อช่วยให้บริษัท หรือร้านค้าปลีก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารระหว่างสาขา

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC IP PBX รุ่น KX-NS300

ระบบตอบรับอัตโนมัติ มาพร้อมคุณสมบัติมาตรฐานในการต่อสายลูกค้าไปยังแผนกต่างๆ ที่ต้องการ โดยการกดหมายเลขตามคำแนะนำของระบบ

สอบถาม
ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC IP PBX รุ่น KX-NS1000

เป็นระบบ Pure IP PBX ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถในการรองรับการเติบโตของธุรกิจที่สูงขึ้น ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายมีประสิทธิภาพ

สอบถาม
เครื่องอ่านบัตรแบบบัตรทาบ รุ่น AR-721H

เครื่องอ่านบัตรแบบบัตรทาบ รุ่น AR-721H

สอบถาม
เครื่องอ่านบัตรแบบบัตรทาบ รุ่น AR-727H

เครื่องอ่านบัตรแบบบัตรทาบ รุ่น AR-727H

สอบถาม
เครื่องอ่านการ์ด รุ่น CMS809-D/M

ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximity และ Mifare ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความปลอดภัย

สอบถาม
เครื่องอ่านการ์ด รุ่น CMS810-D/M

รองรับความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมควบคุมเพื่อตรวจสอบสถานะการเข้า – ออกได้

สอบถาม
เครื่องอ่านการ์ด รุ่น CMS900-D/M

มิติใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้าออกด้วยบัตร Proximity และ Mifare

สอบถาม
เครื่องสแกนใบหน้า สีทอง

รุ่น CMi F60 เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู Face Scan หนึ่งในผลิตภัณฑ์ HIP

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
คุณปทุมพร คล้ายผูก
ปีที่เข้าร่วม:
18 มิถุนายน 2557
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท:
29, 31 ซอยรามคำแหง 60/3 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ 10240
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ติดต่อ:
คุณปทุมพร คล้ายผูก
ที่อยู่:
29, 31 ซอยรามคำแหง 60/3 ถนนรามคำแหง
ตำบล:
หัวหมาก
อำเภอ/เขต:
บางกะปิ
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10240
โทรศัพท์:
02-7350590-4
02-7350601-3
02-7353141-5
โทรสาร:
02-735-0589
มือถือ:
081-556-9656เสาร์-อาทิตย์
เว็บไซต์:
www.forth.in.th
อีเมล์:
admin@forth.in.th
ไลน์ไอดี: