บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7353141-2, 02-7350601-3, 02-7350590-3
  • th

ผลงานของเรา


ผลงานของเรา

 

 

ผลงานของเรา

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

 

 

 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

อาคารสาธิตปฐมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

โรงเรียนสัตยาไส

 

 

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

 

 

โรงพยาบาลมเหสักข์

 

 

ไอ เฮ้าส์ ลากูน่า การ์เด้นท์

 

 

พาร์ค บีช คอนโดมิเนียม พัทยา

 

 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

 

 

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซวอรี่ จำกัด (มหาชน)

 

 

กองสนับสนุน สาขา2 การประปานครหลวง

 

 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

 

 

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

 

 

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

 

 

มูลนิธิพระดาบส

 

 

มูลนิธิศรีสังวาลย์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

 

 

มหาวิทยาลัย นเรศวร จ.พิษณุโลก

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

 

 

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

 

 

หัวหินบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา

 

 

โรงพยาบาลปทุมเวช

 

 

พระราม 3 เรสซิเด้นท์

 

 

โครงการ QUATTRO BY SANSIRI

 

 

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

 

 

นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) บจก.

 

 

บริษัท สมาพันธ์ เทรดดิ้ง จำกัด , เฮลธ์ ซัพพลิเมนท์ บจก.

 

 

กรมชลประทาน สามเสนใน

 

 

กรมการท่องเที่ยว (ททท.)

 

 

ศาลจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย , สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

 

 

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี , ปากคลองตลาด , มีนบุรี , ลาดกระบัง , หนองจอก , ห้วยขวาง , บางขุนเทียน , สำนักกรมที่ดินจังหวัดชลบุรี , จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

โครงการลานธรรม

 

สถานทูตไนจีเรีย

 

สถานทูตสเปน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

 

 

 

บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

 

 

 

มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ

 

 

 

มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

 

 

คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 

 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

 

 

โรงแรมรามบุรี

 

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

 

 

โครงการ KEYNE BY SANSIRI

 

 

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

 

 

บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 

บริษัท พรพรหม เม็นทอล จำกัด (มหาชน)

 

 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

 

 

ศูนย์บริการ B-QUICK  25 สาขา

 

 

การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ

 

 

ศาลจังหวัดนครนายก

 

 

สำนักงานสื่อสารโทรคมนาคมเขตตะวันออก การสื่อสารแห่งประเทศไทย

 

 

มูลนิธิวัดธรรมกาย

สถานทูตเม็กซิโก

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

 

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี2)

 

 

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ กรุงเทพ บจก.

 

 

โบนันซ่ารีสอร์ทโฮเต็ล

 

 

โรงแรมบูรพาเพชรบูรณ์

 

 

โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ

 

 

หน่วยโรคผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

โครงการ PYNE BY SANSIRI

 

 

ROYAL PORCELAIN PUBLIC CO.,LTD.

 

 

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด สาขาบางปู

 

 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

 

 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 

สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย

 

 

งานประชาสัมพันธ์ สำนักพระราชวัง

 

 

ศาลธัญบุรี

 

 

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก

 

 

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ

 

 

มูลนิธิรามาธิบดี